Tlačiť

O Nás

Firma Sarkys, spol. s.r.o. vznikla v roku 2007 zapísaním do obchodného registra Obvodného súdu Prešov. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je strojová výroba a veľkoobchod  s elektrotechnickými výrobkami. Svoju podnikateľskú činnosť vykonáva vo vlastných priestoroch.


Pôsobíme v oblasti strojárstva viac ako 10 rokov. Našou hlavnou výrobnou aktivitou je zákazková strojárska výroba.

Zameriavame sa na výrobu špeciálnych presných strojných častí. V priebehu posledných rokov sme rozšírili rozsah výroby pre potreby metalurgického, potravinárskeho, papierenského či automobilového priemyslu. Riadenie výroby máme zabezpečené od technickej prípravy po výstupnú kontrolu.

 Strojové vybavenie:

 
Píla pásová
Vertikálne obrábacie centrá
Horizontálne obrábacie centrá
CNC sústružnícke automaty
CNC sústruhy
Stroje na výrobu ozubenia
Nástrojárska frézka
Drotová rezačka
Obrážačka drážokObchodná činnosť je zameraná na nákup a predaj tovaru v elektrotechnickom sortimente , ložiská,  káble a vodiče, kábelové súbory, elektroinštalačný materiál, elektrické stroje a prístroje, svetelné zdroje a svietidlá, elektrické motory. Ponúkame výrobky výrobcov AGRO, FINDER, BENEDICT, IBOCO, CABUR, WESTEC, ALFAELECTRIC a LOVATO, ROSE, BINDER, BOPLA, KONTROLNE SYSTEMY, FINDER

 

Držíme sa hesla: Vaša prosperita je aj našou prosperitou.

Politika: Prioritou nášho podnikania je spokojný zákazník a minimálny negatívny vplyv na životné prostredie

Našim cieľom je:

 • Trvalé uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov
 • Znížovanie  nákladov  našich zákazníkov
 • Trvalé zlepšovanie environmentálneho profilu spoločnosti
 • Efektívne využívanie zdrojov
 • Znižovanie emisií: optimalizácia distribučních nákladov na prepravu  tovaru
 • Obmedzenie využívania zdrojov: minimalizácia spotreby vody a energii
 • Plnenie požiadaviek legislatívnych a iných predpisov na ochranu životného prostredia
 • Zvyšovať ekonomickú prosperitu spoločnosti a ich zamestnancov


Naše silné stránky:

 • Krátky dodací termín
 • Nízka cena
 • Kvalita
 • Flexibilita
 • Široký sortiment